1. LI XĂNG NHÃN HIỆU

 • Li-xăng nhãn hiệu hay Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép một pháp nhân hoặc cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu của mình trên một vùng lãnh thổ nhất định trong một khoảng thời gian nhất định, trong đó nhãn hiệu được li-xăng phải thuộc quyền sử dụng của bên giao li xăng.
 • Việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản . Để hoàn tất việc li – xăng nhãn hiệu, các bên phải tiến hành thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

2. HỢP ĐỒNG LI XĂNG ( CHUYỂN GIAO ) NHÃN HIỆU

Theo điều 143,144 Luật Sở Hữu Trí Tuệ quy định về  hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu sau:

 •  Hợp đồng độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp,bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nếu được phép của bên được chuyển quyền.
 • Hợp đồng không độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng,bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp,quyền ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không độc quyền với người khác;
 • Hợp đồng thứ cấp là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó theo một hợp đồng khác.

3. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG LI XĂNG

Nội dung hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phải có đầy đủ các nội dung sau: 

a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
b) Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;
c) Dạng hợp đồng;
d) Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;
e) Thời hạn hợp đồng;
f) Giá chuyển giao quyền sử dụng;
g) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.

4. THỦ TỤC HỢP ĐỒNG LI XĂNG ( CHUYỂN GIAO) QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

 • Quý khách cung cấp văn bằng gốc nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế cần Li Xăng
 • Các thủ tục còn lại Satabrand sẽ soạn và tiến hành các công việc tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

 • Thời gian satabrand tiến hành công việc từ 1-2 ngày
 • Thời gian Cục hoàn tất việc gi nhận hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng văn bằng, theo quy định từ 3 -5 tháng

6. PHÍ HỢP ĐỒNG LI XĂNG ( CHUYỂN GIAO) QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

 • Phí thực hiện công việc trên là : 3.500.000đ/ 01 văn bằng
 • Phí trên chưa bao gồm 5%VAT

Satabrand – Đơn vị tư vấn dịch vụ sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp rất hân hạnh được cung cấp dịch vụ tốt nhất tới Quý khách hàng.

http://satabrand.com/

Hotline : 0946.599.111