1. CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG VĂN BẰNG NHÃN HIỆU

Theo điều 138 của Luật Sở Hữu Trí Tuệ quy định

  • Chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. 
  • Việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản . Để hoàn tất việc chuyển nhượng nhãn hiệu, các bên phải tiến hành thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

2. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU NHÃN HIỆU

Nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu phải có đầy đủ các nội dung sau: 

a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
b) Căn cứ chuyển nhượng;
c) Giá chuyển nhượng;
d) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

3. THỦ TỤC HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

  • Quý khách cung cấp văn bằng gốc nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế cần chuyển nhượng
  • Các thủ tục còn lại Satabrand sẽ soạn và tiến hành các công việc tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

4. THỜI GIAN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  • Thời gian satabrand tiến hành công việc từ 1-2 ngày
  • Thời gian Cục hoàn tất việc ghi nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng văn bằng, theo quy định từ 3 – 5 tháng

5. PHÍ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

  • Phí thực hiện công việc trên là : 4.000.000đ/ 01 văn bằng
  • Phí trên chưa bao gồm 5%VAT

Satabrand – Đơn vị tư vấn dịch vụ sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp rất hân hạnh được cung cấp dịch vụ tốt nhất tới Quý khách hàng.

http://satabrand.com/

Hotline : 0946.599.111